Đồng hồ

Lịch

moon calendar

Tài nguyên dạy học

Tình hình website

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Thông tin truy cập


  Ảnh ngẫu nhiên

  Vi_deo_khai_giang.flv Vi_deo_khai_giang.flv Trungthu1_500.jpg Trungthu2_500.jpg Trungthu_500.jpg FILE_NGHE_LOP_4_HKII_17__18.mp3 FILE_NGHE_HK2_LOP_5_SMART_START_2017__2018.mp3 20170825_142414.jpg 20170825_142303.jpg 20170825_142642.jpg 20170825_143116.jpg 20170825_143626.jpg 20170825_142642.jpg 20180126_153735.jpg IMG_0146.JPG IMG_0012.JPG IMG_00491.JPG

  Tiện ích

  Liên kết

  Âm nhạc

  BÀI HÁT HAY

  Trường học thân thiện
  Mái trường dấu yêu

  Chào mừng quý vị đến với Website Phòng GD&ĐT Huyện Di Linh.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Tiếng Anh 4 (Thí điểm). Đề thi học kì 2 năm học 2018-2019

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phạm Đức Hải
  Ngày gửi: 22h:52' 17-05-2019
  Dung lượng: 703.0 KB
  Số lượt tải: 434
  Số lượt thích: 0 người

  Dinh Lac Primary School
  Name :……………………………………
  Class:4A………………………………….
  
  FINAL TERM EXAMINATION
  I LEARN SMART START 4
  School year: 2018-2019

  
  Marks:


  Listening
  Reading
  Writing
  Speaking

  
  
  Q.1
  Q.2
  Q.3
  Q.4
  Q.5
  Q.6
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  PART I. LISTENING
  Question 1. Listen and draw lines (1pt)
  Question 2. Listen and write a word (1pt)
  What time is it? It’s half past ______________.
  What can you do? I can ______________.
  Let’s watch TV Yes, I __________ watching TV.
  Where’s he from? He’s from _______________.
  PART II. READING
  Question 3. Look and read. Put a tick () or a cross (x) in the box (1pt)
  I want to read 2. I go to bed


  3. He is a police officer 4.I`m from the UK

  Question 4: Read the text and choose the best answer. (2pts)
  1. What did you do yesterday? 2. What do you want to do?
  A. I planted some seed . A. I go to the park.
  B. I water the plants. B. I help some want.
  C. I plant some seeds. C. I want to make a sandcastle.
  3 .What do you want to be? 4. What are you doing?
  A. I want to be a artist. A. He’s using a computer.
  B. I want to be an artist. B. She’s using a computer.
  C. I want to go to Hue. C. I’m using a computer.
  PART II. WRITING
  Question 5:Look at the pictures. Write the words (2pt)

  ___ ___ ___ ___ ___ ___  2. ___ ___ ___ ___

  Question 6: Look at the picture. Read a story. Choose a word from the box. Write (2pts)

  Hello, My name is Kim. I want to be a (1) ______________.
  This is my brother. His name’s Sam. He wants to be a (2) _______________.
  And this is my cousin. His name’s Sam. He wants to be a (3) _________________.
  He uses a (4) ____________.

  doctor teacher hose paintbrush firefighter
  MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA LỚP 4:


  Kỹ năng
  Nhiệm vụ đánh giá/ kiến thức cần đánh giá
  Mức/ điểm
  Tổng số câu, số điểm
  
  
  
  M1
  M2
  M3
  M4
  
  
  

  Nghe
  Listen and draw line

  2

  0,25đ
  2

  0,25đ
  
  
  

  8 câu
  2 điểm

  
  
  Listen and write a word
  1

  0,25đ
  2

  0,25đ
  1

  0,25đ
  
  
  
  


  Đọc


  Look and read. Put a tick () or a cross (x) in the box
  
   2

  0,25đ
   2

  0,25đ
  
  

  8 câu
  3 điểm
  
  
  Read the text and choose the best answer
  
  
   2

  0,5đ
   2

  0,5đ
  
  
  

  Viết

  Look at the pictures. Write the words
  
  1


   1


  
  
  8 câu
  4 điểm

  
  
  Look at the pictures. Read a story. Choose a word from the box
  
  2

  0,5đ
  2

  0,5đ
  
  
  
  

  Nói


  Answer the questions
  1

  0,25đ
  1

  0,25đ
  1

  0,25đ
  1

  0,25đ
  4 câu
  1 điểm

  
    ANSWER KEYS
  FINAL TERM EXAMINATION – I-LEARN SMART START 4
  School year: 2018 - 2019

  PART I. LISTENING
  Question 1. Listen and draw line (1pt)

   
  Gửi ý kiến

  Nhóm email